TRONG LÚC NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TY TRUNG CỘNG THUÊ RỪNG, CÁC CÔNG TY VIỆT PHẢI ÐI THUÊ ÐẤT TRỒNG RỪNG Ở LÀO VÀ CAMBODIA

@ 13 June 2010 10:04 PM
Tin Hà Nội - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội nói {nl}không nên cho nước ngoài thuê đất rừng trong khi chính các công ty của {nl}Việt Nam đang phải đi thuê đất trồng rừng ở Lào và Cam Bốt. Trung tướng{nl} Lê Quang Bình còn chỉ ra nhiều điểm lủng củng trong cách làm việc của {nl}bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về vấn đề trồng rừng. Trả lời {nl}cuộc phỏng vấn của báo chí, Trung tướng Lê Quang Bình cho biết thêm bộ {nl}Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo những con số khác xa với {nl}những dữ kiện do Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội đi thu thập thực tế. {nl}Theo Ủy ban thì 18 tỉnh đã ký cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất {nl}rừng, trong khi bộ này báo cáo chỉ có 10 tỉnh rồi nói sẽ kiểm tra lại. {nl}Ủy ban thấy là phần lớn diện tích đã ký giao nước ngoài trồng rừng nằm {nl}trong khu vực trọng yếu về quốc phòng và an ninh, còn bộ Nông nghiệp và{nl} Phát triển Nông thôn thì lại nói diện tích cho thuê là rừng sản xuất, {nl}và đã thẩm định về quốc phòng trước khi cho thuê rừng.
 
{nl}
Các tỉnh báo cáo về bộ để chờ quyết định trước khi cho thuê rừng, {nl}nhưng bộ không trả lời dứt khoát, nhiều khi hỏi ba bốn lần cũng không {nl}trả lời, thế là tỉnh cứ việc cho thuê. Tướng Lê Quang Bình cho rằng các{nl} cơ quan có thẩm quyển trong việc này cần phải chịu kỷ luật hành chính.{nl} Ông nói ông quan niệm dứt khoát là không cho nước ngoài thuê rừng, để {nl}đó cho các công ty trong nước khai thác và Nhà nước có diện tích mà {nl}trồng rừng. Tuy nhiên ai cũng hiểu các lãnh tụ cao cấp của Cộng sản {nl}Việt Nam đã lãnh những số tiền thật lớn từ phía các công ty Trung cộng {nl}cho dự án này, và sẽ rất khó để họ trả lại những số tiền trên để bãi bỏ {nl}dự án cho thuê rừng đang gặp chống đối mạnh mẽ trong dân chúng và ngay {nl}cả trong đại biểu Quốc Hội hiện nay.(SBTN)
{nl}{nl}