SINGAPORE PHẢN ỨNG VIỆC BỊ ÐẶT VÀO DANH SÁCH THEO DÕI VỀ BUÔN NGƯỜI

@ 16 June 2010 07:42 AM
Tin Singapore - Chính phủ Singapore đã có phản ứng mạnh mẽ trước {nl}bản báo cáo về nạn buôn người của chính phủ Mỹ trong đó đã đặt {nl}Singapore vào danh sách các nước cần phải theo dõi. Theo bản báo cáo về{nl} nạn buôn người vừa được Bộ ngoại giao Hoa Kỳ công bố, Singapore cùng {nl}với Thái Lan và Việt nam đã bị coi là những nước không ngăn chặn được {nl}nạn buôn bán phụ nữ, những người sau đó bị ép làm gái mãi dâm. Bộ ngoại{nl} giao Singapore đã trả lời báo giới rằng nước này cảm thấy phía Hoa Kỳ {nl}đã không giải thích một cách rõ ràng và hợp lý về kết luận của báo cáo. {nl} Chính phủ Singapore cam kết giải quyết vấn đề về nạn buôn người và {nl}những nỗ lực của nước này chắc chắn đã không hề bị suy giảm trong năm {nl}ngoái. Chính phủ Singapore gọi bản báo cáo này có tính chính trị nhiều {nl}hơn là một bản nghiên cứu.
 
Giải thích vì sao {nl}Singapore bị đưa vào danh sách theo dõi ở mức 2, báo cáo của Hoa kỳ cho{nl} rằng những phụ nữ từ các nước nghèo khác đã bị đưa vào Singapore với {nl}lời hứa là sẽ có công ăn việc làm hợp pháp, nhưng thực ra là bị phục vụ {nl} trong công nghệ tình dục, trong đó có nhiều người là từ Việt Nam. Bản {nl}báo cáo Singapore đã có những bước tiến mới quan trọng chống lại nạn {nl}buôn người, nhưng vẫn chưa có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính phủ{nl} nước này đã xác định nhiều nạn nhân hơn hay truy tố những kẻ phạm tội {nl}nhiều hơn.(SBTN) {nl}{nl}