VIỆT NAM PHẢN ÐỐI BỊ VÀO DANH SÁCH CẦN THEO DÕI VÌ BUÔN NGƯỜI

@ 17 June 2010 05:49 AM
Tin{nl} Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hôm nay lên tiếng bảo vệ các {nl}nỗ lực chống tệ nạn buôn người của mình, sau khi bị phía Hoa Kỳ đưa vào {nl}danh sách cần theo dõi bậc 2 trong phúc trình năm 2010 về tệ nạn buôn {nl}người mà phía Mỹ mới đưa ra hôm thứ hai qua. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại {nl}giao Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phương Nga, đưa ra thông cáo cho rằng {nl}phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là mang tính chính trị với những {nl}bình luận thiếu khách quan, không phản ánh đúng thực tiễn tại Việt Nam.{nl} Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam biện minh rằng Hà Nội luôn xem nạn {nl}buôn bán phụ nữ và trẻ em là tội phạm nguy hiểm vi phạm quyền con người{nl} và bị trừng trị nghiêm khắc. Kể từ năm 2004, nhà cầm quyền Hà Nội khoe {nl} rằng đã cho thực hiện kế hoạch giảm tình trạng buôn người ở Việt Nam. {nl}
 
Theo bà Nguyễn Phương Nga thì đến nay những nổ lực {nl}chống tệ nạn buôn người đã có tác động tích cực đến toàn xã hội, và {nl}được cộng đồng quốc tế chú ý, nhưng ai cũng biết đó chỉ là trên giấy tờ{nl} còn trên thực tế thì tình trạng này vẫn lan tràn. Cách đây chỉ vài {nl}ngày, bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã xác nhận trong năm qua có tới {nl}6000 phụ nữ và trẻ em bị buôn bán sang biên giới, đa số là qua Trung {nl}cộng, còn một số lớn bị bán sang Cam Bốt và những quốc gia khác làm gái {nl}mãi dâm hoặc nô lệ lao động thì không được kể đến.(SBTN)
{nl}{nl}