QUẢNG NAM: DÂN CHÚNG CHẬN ÐƯỜNG KHÔNG CHO XÂY ÐẬP THỦY ÐIỆN

@ 17 June 2010 05:50 AM
Tin{nl} Quảng Nam - Hơn 300 gia đình nông dân ở xã Phước Công, huyện Phước Sơn,{nl} Quảng Nam trong nhiều ngày qua đã chặn đường không cho đơn vị thi công{nl} mở đường xây dựng nhà máy thủy điện Ðắc-Mi 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân{nl} xã Phước Công khẳng định nguyên nhân là do tắc trách của chủ dự án {nl}không đền bù thiệt hại diện tích đất sản xuất của dân khi mở đường thi {nl}công nhà máy. Hiện có 20 hecta diện tích đất trồng lúa nước của bà con {nl}dân tộc ở đây đã bị đơn vị thi công vùi lấp nhưng không đền bù thỏa {nl}đáng. Ngoài diện tích lúa nước, diện tích đất rẫy của bà con cũng chưa {nl}được áp giá đền bù cho người dân.
 
300 gia đình {nl}người dân của xã Phước Công đã khiếu nại các cấp chính quyền địa phương{nl} trong 2 tháng qua nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết. Ông chủ tịch{nl} xã cho biết xã đã hai lần mời ban quản lý dự án đến làm việc yêu cầu {nl}tiến hành kiểm kê, áp giá đền bù cho người dân trước khi thi công, {nl}nhưng ban quản lý vẫn cố tình làm ngơ. Xã đã làm văn bản gửi các cấp {nl}chính quyền nhưng chưa được giải quyết.(SBTN)
{nl}{nl}