NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT VÙNG DẦU LOANG LÊN TIẾNG

@ 18 June 2010 10:06 PM
Tin Biloxi - Nhiều cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở dọc theo duyên hải{nl} vùng vịnh Mexico đứng ra tổ chức một buổi họp báo hôm Thứ Ba để bày tỏ{nl} về ảnh hưởng của nạn dầu loang đối với đời sống, gia đình và cộng đồng{nl} như thế nào. Ngày nay hết một phần ba công nhân trong ngành kinh doanh{nl} hải sản ở vùng Gulf Coast là người Mỹ gốc Việt. Cộng đồng người Ðông {nl}Nam Á có ít nhất là 80% sống nhờ vào kỹ nghệ hải sản, mà hầu hết không {nl}còn làm việc nữa vì hiện bị chính phủ liên bang cấm không cho ra biển. {nl}Trong gần 30 năm, ngư dân người Mỹ gốc Việt ở Gulf Coast đã phát triển {nl}mạnh trong các ngành nghề như thu hoạch tôm, cua và sò, cũng như chế {nl}biến hải sản. Cũng theo nguồn tin này, kỹ nghệ ngư nghiệp có sự lôi cuốn{nl} tự nhiên đối với nhiều người tị nạn Việt Nam vừa đến Mỹ từ giữa thập {nl}niên 1970, vì những công việc này không đòi hỏi phải thông thạo Anh {nl}ngữ.
 
Ðây cũng là con đường dẫn đến việc thực {nl}hiện giấc mơ Mỹ Quốc bằng cách trở nên những chủ nhân ông thành công {nl}trong nghề biển. Bây giờ toàn kỹ nghệ hải sản và cả giấc mơ Mỹ Quốc này{nl} bỗng chốc bị tàn rụi. Cuộc họp báo do nhiều đoàn thể tổ chức nhằm đòi {nl}hỏi công ty BP phải bồi thường cho họ, đồng thời yêu cầu chính phủ can {nl}thiệp trong vụ này.(SBTN)
{nl}{nl}