NẮNG NÓNG SẼ CÒN TIẾP DIỄN KHỐC LIỆT

@ 20 June 2010 06:24 AM
 
Tin{nl} Hà Nội - Nắng nóng còn tiếp tục dữ dội nhưng chưa chắc đây đã phải là {nl}đợt nóng nhất trong năm nay. Cơ quan dự báo Khí tượng của Việt Nam cho {nl}biết miền Bắc và miền Trung còn phải trải qua sáu hoặc bảy đợt nắng {nl}nóng nữa. Với trạng thái thời tiết bất thường như hiện nay, và có khả {nl}năng nắng nóng còn diễn ra khốc liệt hơn. Phó giám đốc Trung tâm Dự báo{nl} khí tượng thủy văn cho biết tình hình nắng nóng nghiêm trọng đang diễn{nl} ra trên toàn quốc hiện nay đã thiêu đốt nhiều ngày qua ở vùng đồng {nl}bằng miền Bắc, Hà Nội và các tỉnh bắc và trung Tình trạng này sẽ kéo {nl}dài trong nhiều ngày tới, với cao điểm là hôm nay. Ở nhiều nơi nhiệt độ{nl} vượt quá 40 độ C và dự báo sẽ còn kéo dài hai đến ba ngày nữa.
 
{nl} Tuy nhiên chưa chắc đây đã phải là đợt nóng nhất trong năm nay và {nl}khu vực này còn phải trải qua 6-7 đợt nắng nóng nữa. Với trạng thái {nl}thời tiết bất thường như hiện nay, có khả năng nắng nóng còn diễn ra {nl}khốc liệt hơn.(SBTN) {nl}{nl}