NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6

@ 21 June 2010 08:19 AM
{nl}Tin San Diego - Ngày Quân Lực 19 tháng 6 đã được Tập Thể Cựu Chiến Binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại San Diego cử hành với tinh thần huynh đệ chi binh, thân mật ấm cúng lúc 11 giờ sáng thứ Bảy tại Công Viên Colina. Ðông đảo các cựu quân nhân Hải Lục Không Quân, các binh chủng Nhảy Dù, Thuỷ Quân Lục Chiến, Biệt Ðộng Quân, Pháo Binh, Cảnh Sát Quốc Gia, Ðiạ Phương Quân, Nghiã Quân và gia đình vui vẻ đến chung vui và hàn huyên thân mật. Phóng viên Quý Dù từ San Diego gởi về những hình ảnh sau đây: