BAUXITE TÂY NGUYÊN CÓ NGUY CƠ BẾ TẮC VỀ VẬN CHUYỂN

@ 21 June 2010 08:36 AM
{nl}{nl}{nl}
Tin tổng hợp - Bất chấp những lời khuyên can, nhà cầm quyền Cộng {nl}sản Việt Nam vẫn tiến hành hai dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, {nl}gọi là để thí điểm. Tuy nhiên theo các chuyên gia, dự án Tân Rai đã bộc{nl} lộ những tác động tiêu cực về môi trường, xã hội, kinh tế nhưng bế tắc{nl} nhất là việc vận chuyển đến nơi xuất cảng. Sau chuyến đi thị sát trong{nl} tháng tư vừa qua, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Hoàng Trung Hải đã {nl}đánh giá rằng nhìn chung, kết quả thi hành hai dự án bauxite Nhân Cơ, {nl}Ðắc Nông và Tân Rai, Lâm Ðồng đáp ứng tương đối yêu cầu thi công cơ {nl}bản, thực hiện tốt công tác quản lý lao động theo đúng quy định luật {nl}pháp, bảo đảm an toàn, an ninh. Thật ra thì hiện giờ chỉ mới có dự án {nl}Tân Rai được thực hiện, còn dự án Nhân Cơ cho tới nay vẫn chưa được {nl}khởi công.
 
Nhưng theo đánh giá của những người {nl}cũng đã đi thăm viếng các khu vực đang thi công dự án bauxite, tuy mới {nl}bắt đầu được tiến hành nhưng dự án Tân Rai đã bộc lộ rõ những tác động {nl}tiêu cực về mặt môi trường, về đời sống người dân, về hiệu quả kinh tế {nl}đúng như cảnh báo trong những ý kiến phản biện trước đây. Ðặc biệt vấn {nl}đề khó khăn nhất nếu không muốn nói là bế tắc, đó việc vận chuyển {nl}alumina từ Tây Nguyên đến nơi xuất cảng.(SBTN) {nl}{nl}