HỘI LUẬN VỀ NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM TẠI CANADA

@ 24 June 2010 02:20 AM
Tin Toronto - Vào thứ năm vừa qua một cuộc hội luận giữa các tổ {nl}chức hội đoàn người Việt quốc gia và các dân biểu hàng đầu của Quốc Hội{nl} Canada đã diễn ra ở Ottawa, để thảo luận về vấn đề nhân quyền và dân {nl}chủ tại Việt Nam. Buổi hội luật có mặt dân biểu Liên Bang Canada là ông{nl} Navdeep Bains, cùng đại diện Tổ hợp Luật Sư Cambridge là Luật sư Chris{nl} MacLeod. Qua đó, đại diện của các tổ chức, hội đoàn người Việt quốc {nl}gia có dịp thảo luận với các dân biểu liên bang của Quốc Hội Canada về {nl}tình trạng vị phạm nhân quyền, đàn áp tự do và dân chủ tiếp diễn ngày {nl}càng đáng ngại ở Việt Nam, cũng như thúc giục chính giới Canada đề ra {nl}những chính sách ứng phó thích hợp với Hà Nội. Liên Hội Người Việt {nl}Canada cho rằng buổi hội luận này rất hữu ích, tại vì có một số dân {nl}biểu họ chưa hề biết gì về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, họ{nl} đã đến lắng nghe và đóng góp nhiều ý kiến rất xây dựng.
 
{nl} Trong số nhiều dân biểu nổi tiếng Canada tham dự như Bod Rae, Rob {nl}Oliphant, Scott Andrews, Phụ tá Bộ trưởng về Hợp Tác Quốc Tế Jim Abbot,{nl} có dân biểu Navdeep Bains nhận xét về cuộc hội luận khi cho biết họ có{nl} cơ hội đề cập đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam và điều quan trọng{nl} hơn là nhân dịp nầy mọi người nhận ra những vấn đề cũng như tìm kiếm {nl}giải pháp đối phó. Ông nói các Dân biểu sẽ tiếp tục thúc giục nhà cầm {nl}quyền Cộng sản Việt Nam thực thi những quyền tự do về báo chí, lập hội,{nl} hội họp, bày tỏ cảm tưởng. Canada theo đuổi chính sách đối ngoại cân {nl}bằng trên khắp thế giới và xúc tiến mậu dịch tự do lẫn phát triển kinh {nl}tế để đối phó với bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, trong khi Canada{nl} cũng luôn chú trọng tới lãnh vực nhân quyền. Thủ tướng Canada cũng đã {nl}viếng thăm Việt Nam hồi đầu năm 2006 và cũng đã nêu lên mối quan ngại về{nl} vấn đề nhân quyền, đàn áp tôn giáo tại Việt Nam.(SBTN) {nl}{nl}