DƯ LUẬN SAU KHI QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁC DỰ ÁN ÐƯỜNG SẮT CAO TỐC

@ 24 June 2010 02:22 AM
Tin Hà Nội - Những dư âm sau khi Quốc Hội Cộng sản Việt Nam lần đầu{nl} tiên bỏ phiếu chống lại một dự án của Ðảng và nhà nước vẫn làm cho {nl}nhiều người xôn xao. Trong tuần qua với 37.53% ý kiến tán thành, 42.19%{nl} không tán thành, Quốc hội Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay vẫn bị {nl}coi là bù nhìn, đã gây bất ngờ khi quyết định không thông qua dự thảo {nl}Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà {nl}Nội-Saigon. Ngay sau đó, hầu hết các tờ báo ở trong nước đã cho đăng {nl}hàng loạt tin và bài viết về sự kiện quan trọng này, trên các diễn đàn {nl}báo chí độc lập, blog cá nhân càng sôi nổi hơn. Trong những bài báo {nl}đăng trên báo chí, hai chữ bất ngờ được sử dụng khá nhiều nói lên cảm {nl}nghĩ chung nhất của mọi người trước quyết định của Quốc hội, nhất là {nl}trước đó, lúc bỏ phiếu thăm dò trước khi chính thức bấm nút đã cho kết {nl}quả 57% đại biểu đồng ý ra nghị quyết về chủ trương xây dựng dự án. Trả{nl} lời phỏng vấn của báo chí ngay sau khi có kết quả, một số đại biểu mặc{nl} dù đã kiên quyết phản đối dự án cũng tỏ ra bất ngờ, nhưng tất cả đều {nl}cho rằng đây là một quyết định lịch sử, đúng đắn, hợp với lòng dân.{nl}
 
Trong khi đó đại diện cho bên trình dự án, Bộ trưởng {nl}Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng nói họ sẽ phải tuân thủ quyết định hôm{nl} nay của Quốc hội, nhưng cũng đe dọa rằng cơ quan này sẽ tiếp tục {nl}nghiên cứu, còn việc có trình Quốc Hội một lần nữa không thì nhà nước {nl}sẽ quyết định và chưa thể nói được.
 
Một tờ báo {nl}đã phỏng vấn một số trí thức đã tham gia phản biện, góp ý cho dự án như{nl} tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, tiến sĩ Phạm Gia {nl}Minh, tiến sĩ Trần Ðình Bá, tất cả đều tỏ ra hài lòng với quyết định {nl}của Quốc hội. Báo chí cũng trích những lời cám ơn của người dân bày tỏ ý{nl} kiến khi cho rằng đây là một quyết định hợp lòng dân hơn, chính xác, {nl}đúng đắn, sáng suốt. Sôi nổi hơn nữa là trên các diễn đàn độc lập và {nl}các trang blog cá nhân. Nhiều bài viết hoan hô Quốc hội và gọi đó là {nl}những lá phiếu dũng cảm không thông qua dự án Ðường sắt cao tốc, đồng {nl}thuận với đại đa số những người dân Việt Nam yêu nước quan tâm đến sự {nl}tồn vong của dân tộc. Một người viết đây là một bước tiến rất lớn cả về {nl}chất và lượng của Quốc Hội Việt Nam, một điều chưa từng có với các kỳ {nl}trước Quốc Hội, một tín hiệu vui cho tương lai nước Việt Nam. Một {nl}blogger viết kết quả này cho thấy đại biểu Quốc hội không phải chỉ là {nl}những tên bù nhìn như nhiều người mỉa mai nói bấy lâu nay. Tuy nhiên {nl}vẫn có nhiều người nghi ngờ là trong bối cảnh chung
 
Hiện{nl} nay, ban lãnh đạo Ðảng Cộng sản Việt Nam có thể bất chấp dư luận của {nl}dân chúng, của giới trí thức, nhưng không thể nào nhắm mắt làm liều mãi {nl}khi bị đa số các Ðại biểu Quốc hội phản đối công khai. Một blogger còn {nl}đe dọa rằng nếu Ðảng và nhà nước mưu tìm phương cách chống lại hàng {nl}trăm Ðại biểu Quốc hội là đồng nghĩa với việc đếm những ngày ngắn ngủi {nl}còn lại của thể chế độc tài đảng trị.(SBTN)
{nl}{nl}