VIỆT KIỀU GỞI VỀ NƯỚC 3 TỶ 600 TRIỆU ÐƠLA TRONG 6 THÁNG

@ 2 July 2010 04:12 PM

Tin Hà Nội - Người Việt ở nước ngoài đã gởi về nước khoảng 3{nl}tỷ 600 triệu đô-la Mỹ trong nửa đầu năm 2010. Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt{nl}Nam loan báo hôm nay, đồng thời nhấn mạnh rằng sự gia tăng của nguồn cung ngoại{nl}tệ đã góp phần cải thiện cán cân thanh toán năm nay. Tuy Ngân hàng Nhà nước xác{nl}định tất cả các nguồn thu ngoại tệ đều tăng so với năm ngoái, bao gồm kiều hối,{nl}đầu tư trực tiếp và gián tiếp của nước ngoài.

{nl}{nl}

 

{nl}{nl}

Tuy nhiên các nguồn tin khác cho biết thâm hụt cán cân thanh{nl}toán tổng thể của Việt Nam trong 6 tháng vừa qua lên tới 8 tỷ 800 triệu đô-la{nl}Mỹ, nhập siêu khoảng 6 tỷ 730 triệu đô-la Mỹ, chiếm tỷ lệ gần 21% tổng kim{nl}ngạch xuất cảng, vượt mục tiêu của Quốc hội khống chế ở mức 20%. Nhập siêu là{nl}yếu tố quan trọng gây áp lực đối với tỷ giá và có thể làm mất cân bằng về cung{nl}cầu ngoại tệ. Khi tỷ giá không phản ánh giá trị thực tế, người dân và doanh{nl}nghiệp Việt Nam{nl}có khuynh hướng lưu giữ ngoại tệ vàng.(SBTN)

{nl}{nl}