CUỘC HỌP CỦA THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN VÀ 5 NƯỚC MEKONG TẠI TOKYO

@ 2 July 2010 04:22 PM
Tin Tokyo - Theo hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo, mới đây 5 quốc gia vùng lưu vực sông Mekong cùng với Nhật Bản đã bước đầu cụ thể hóa sáng kiến hợp tác do lãnh đạo 6 nước đồng ý vào năm ngoái, nhân Hội Nghị Thượng Ðỉnh Nhật Bản ố Mekong lần thứ nhất diễn ra tại Tokyo. Các lãnh vực hợp tác ưu tiên đã được khu vực tư nhân tại 6 nước Miến Ðiện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt, Việt Nam và Nhật Bản đồng ý thúc đẩy bao hàm việc xây dựng các hải cảng nước sâu, hệ thống đường sắt và đường bộ, thiết lập một màng lưới điện chung cho cả 5 nước vùng lưu vực sông Mekong, cũng như tăng cường việc xuất cảng công nghệ năng lượng sạch của Nhật Bản qua các quốc gia Ðông Nam Á, kể cả năng lượng nguyên tử. Theo nguồn tin này, các ưu tiên trên đây đã được thống nhất nhân cuộc đối thoại đầu tiên giữa các doanh nghiệp tư nhân và chính phủ trong khối Nhật Bản và Mekong tổ chức tháng Năm vừa qua. Cuộc họp tập hợp khoảng 80 công ty Nhật Bản và các công ty lớn tại các quốc gia Ðông Nam Á. Trong số khoảng 30 đại diện Nhật Bản, có các hãng như Honda, Hitachi, Itochu, Mitsui cùng với Nghiệp Ðoàn Giới chủ nhân và Phòng Thương mại và Công Nghiệp Nhật Bản. Liên quan một cách cụ thể đến Việt Nam, Kyodo nêu lên đề án nhanh chóng xây dựng hải cảng nước sâu Lạch Huyện ở vùng Cát Hả tỉnh Hải Phòng, song song với tuyến đường nối cảng này với Hà Nội.

Ðây là một đề án cũng được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mong muốn. Một ưu tiên khác là vấn đề phát huy năng lượng sạch. Trong lãnh vực này, phía Nhật Bản cũng muốn xuất cảng công nghệ nguyên tử dân sự của mình qua các nước Ðông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam là nước đã khởi sự việc xây dựng một nhà máy điện nguyên tử. Theo hãng Kyodo, hai bên Nhật Bản và 5 nước vùng lưu vực sông Mekong đang hoàn chỉnh những kế hoạch cụ thể nhằm thực thi bản hiệp định khung về Sáng kiến Hợp tác Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản Mekong, đã được lãnh đạo hai bên thông qua vào tháng 11 năm 2009. Các lãnh vực ưu tiên hợp tác vừa do khu vực tư nhân đề nghị sẽ được hội nghị các bộ trưởng kinh tế toàn khối duyệt xét nhân cuộc họp tại Ðà Nẵng vào tháng 8 năm nay.(SBTN) {nl}{nl}