VATICAN VẪN ÐÒI CỘNG SẢN VIỆT NAM TRẢ ÐẤT, ÐÒI QUYỀN VỀ GIÁO DỤC, Y TẾ

@ 2 July 2010 06:25 PM
Tin tổng hợp - Như tin SB-TN đã loan về việc Tòa Thánh La Mã loan báo Ðức Giáo Hoàng sẽ bổ nhiệm đại diện không thường trú tiên phong tại Việt Nam. Buổi họp tuần qua tại Rome giữa Vatican và phái đoàn Cộng sản Việt Nam đã đề cập tới cả nhiều vấn đề nhạy cảm như Vatican đòi trả lại đất đã bị Cộng sản Việt Nam lấy từ 1945 và 1975, đòi hỏi để giáo hội Công giáo được tham gia hoạt động về giáo dục, y tế, xã hội. Trước đó báo chí đã đăng tải tin Tòa Thánh La Mã đã cho phổ biến bản Thông Cáo Báo Chí Chung vào hôm thứ bảy, để mô tả về các buổi họp giữa Ðoàn đại diện của Tòa Thánh Vatican và chính phủ Việt Nam trong tuần này.

Một kết quả lớn nhất đạt được trong các cuộc họp này là hai bên đã đồng ý về việc Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm một đại diện không thường trú của Tòa Thánh cho Việt Nam mà theo như Linh Mục Federico Lombardi là Giám Ðốc Thông Tin Báo Chí của Tòa Thánh đã gọi là một bước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng các quan hệ hiện hữu. Phiên họp Vòng hai của Nhóm Công Tác Hỗn hợp Tòa Thánh Vatican và đại diện Cộng sản Việt Nam đã diễn ra trong hai ngày thứ tư và thứ năm vừa qua, cũng để tiếp nối các công việc của phiên họp Vòng một đã diễn ra ngày 17 tháng 2 năm 2009 tại Hà Nội. Ðồng chủ tọa các vòng họp là Ðức Ông Ettore Balestreto, Thứ Trưởng Bộ Quan Hệ với Các Quốc Gia của Tòa Thánh và Thứ Trưởng Ngoại Giao của Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Quốc Cường.

Trong suốt các phiên họp trong tuần này, Ðại Diện Tòa Thánh đã yêu cầu nhiều quyền tự do hơn nữa cho người Công Giáo Việt Nam, để cho Giáo Hội có thể tham gia một cách có hiệu qủa trong việc phát triển đất nước, đặc biệt trong các lãnh vực đạo đức thiêng liêng, giáo dục, y tế, xã hội và bác ái. Mặc dù không được đề cập trong thông cáo báo chí chung của Toà Thánh Vatican về phiên họp vòng hai lần này, đó là việc các Giáo Phận Ðịa phương tại Việt Nam đã và đang yêu cầu một cách ôn hòa để đòi hoàn trả lại các tài sản và đất đai của Giáo Hội sở hữu đã bị chế độ Hà Nội tước đoạt sau khi cướp chính quyền vào năm 1945. Ðại diện Cộng sản Việt Nam đã trả lời về yêu cầu mở rộng tự do cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bằng cách nêu ra rằng Hà Nội vẫn có chính sách quán tôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo cũng như có các điều khoản pháp lý để đảm bảo việc thực thi các chính sách này, nhưng không dám hứa hẹn gì về vấn đề tài sản của Giáo hội.

Sau các buổi thảo luận chuyên sâu và toàn diện về các quan hệ ngoại giao song phương tuần này, hai đoàn đại diện đã đồng ý rằng để đào sâu hơn nữa quan hệ giữa Toà Thánh và Việt nam, cũng như các mối liên kết giữa Tòa Thánh Vatican và Các Giáo hội Công Giáo địa phương Việt Nam như là thể hiện bước đầu tiên, một Ðại diện Không Thường trú của Tòa Thánh cho Việt Nam sẽ được Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm.

Tuy nhiên Linh Mục Phát Ngôn Viên Tòa Thánh đã giải thích rằng, chức vị mới này không hình thành nên các quan hệ ngoại giao toàn diện và đầy đủ giữa hai bên Tòa Thánh Vatican và Việt Nam, vì chức vị mới này không phải là một vị Sứ Thần hay không phải là vị Khâm Sứ Thường Trực tại Việt Nam. Hai bên cũng đồng ý rằng phiên họp Vòng thứ Ba sẽ được tổ chức tại Việt Nam ở một thời điểm chưa được quyết định.(SBTN)


{nl}{nl}