NÔNG DÂN CHUẨN BỊ KHỞI KIỆN VEDAN GIẾT SÔNG THỊ VẢI

@ 2 July 2010 07:04 PM
Tin Saigon - Gần 2 năm vụ Vedan âm thầm xả thải ra sông Thị Vải, công ty này vẫn không chịu bồi thường thỏa đáng. Hội nông dân thành phố Saigon, Ðồng Nai, Vũng Tàu đang củng cố hồ sơ khởi kiện vào cuối tháng 7. Ðoàn luật sư thành phố đang giúp phát mẫu đơn cho bà con nông dân để họ điền vào, sau đó thu lại. Nếu không có gì thay đổi và công việc tiến triển thuận lợi thì khoảng cuối tháng 7, nông dân 3 tỉnh sẽ đưa vụ việc ra tòa. Phó chủ tịch Hội nông dân thành phố Saigon cho biết chậm nhất là đến đầu tháng 8, vụ kiện Vedan bắt buộc phải tiến hành do đã hết thời hiệu khởi kiện. Theo quy định pháp luật, thời gian khởi kiện là trong vòng 24 tháng sau khi xảy ra vụ việc. Nhà máy bột ngọt VeDan nằm bên sông Thị Vải, tháng 9 năm 2008 bị phát hiện xả thải trực tiếp ra môi trường. Ðến nay hội nông dân 3 tỉnh đã nhiều lần nhóm họp với Vedan và cơ quan chức năng để xác định mức bồi thường. Tuy nhiên công ty này luôn bảo vệ quan điểm của mình là đưa ra mức hỗ trợ thấp hơn rất nhiều. Nông dân thành phố Saigon yêu cầu bồi thường 45.7 tỷ đồng, Vũng Tàu 53 tỷ đồng, Ðồng Nai 120 tỷ đồng. Vedan chỉ chịu trả cho Saigon 7 tỷ đồng, Vũng Tàu 10 tỷ đồng, Ðồng Nai 15 tỷ đồng. Kết quả khảo sát về mức độ ô nhiễm trên sông Thị Vải do chất thải Vedan của Viện Môi trường là một yếu tố quan trọng để tham khảo tại tòa. Hiện Viện Môi trường xác định Vedan gây ra 89% ô nhiễm ở sông Thị Vải, Vedan chỉ đồng ý mức 65%, cả hai thống nhất lại con số 77%.(SBTN)