HẠN HÁN ÐE DỌA MIỀN TRUNG VIỆT NAM

@ 2 July 2010 07:42 PM
Tin Quảng Ngãi - Ngược lại với miền nam, tại miền Trung nạn hạn hán nghiêm trọng đe dọa mùa màng tại khu vực này với hàng chục ngàn hectares đất không canh tác được vì thiếu nước. Nắng nóng cũng khiến nhiều diện tích cây trồng bị chết khô, dẫn tới nguy cơ thiếu đói tại khu vực vốn còn nhiều người nghèo này. Báo chí trong nước cho hay các hiện tượng thiếu nước đang xảy ra tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Ðịnh. Sau hai tháng nắng hanh và không có mưa, mực nước trên các sông Trà Khúc, Vu Gia, Thu Bồn đang cạn gần tới đáy.

Vì thiếu nước mà vùng hạ lưu sông Thu Bồn và sông Vu Gia đã bị nước măn xâm nhập . Năm ngàn dân thành phố Ðà Nẵng và hàng trăm ngàn người khác đang sống dọc lưu vực sông Vu Gia và sông Thu Bồn thiếu nước sinh hoạt và nước canh tác. Mực nước trên đập thuỷ điện Thach Nham lớn nhất ở Quảng Ngãi tiếp tục xuống thấp.(SBTN)

{nl}{nl}