Văn bản thứ hai của Dòng Nữ tu Thánh Phaolô Mỹ Tho gửi ông Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 3-7-2010

@ 8 July 2010 01:15 AM
Văn bản của Dòng Nữ tu {nl}thánh Phaolô Mỹ Tho, địa chỉ: 14 Hùng Vương, Phường 7, Mỹ Tho - Tiền {nl}Giang gửi ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Xây dựng {nl}Quảng trường thành phố Vĩnh Long tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thành {nl}phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Ðây là văn bản thứ hai của Dòng Thánh {nl}Phaolô Mỹ Tho gửi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp theo sau văn bản lần{nl} thứ nhất được gửi đi ngày 06-12-2009.

Sr. Huỳnh thị Bích Ngọc

xem tiếp

{nl}{nl}