HAI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO VÀ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT NGHIÊN CỨU LẬP HỘI ÐỒNG LIÊN TÔN

@ 11 July 2010 12:54 AM
Tin Saigon - SB-TN vừa nhận được một thông bạch của cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Trung ương Phật Giáo Hòa Hảo Thuần túy tại Việt Nam, cho biết cụ đã lẻn đến gặp được Hòa thượng Thích Quảng Ðộ tại Thanh Minh Thiền Viện vào hôm thứ ba vừa qua, và hai vị đã trao đổi về những âm mưu tiêu diệt hai Giáo hội của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thông bạch viết rằng trong buổi họp với vị Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nhân dịp này đại lão Hòa Thương Thích Quảng Ðộ và cụ Lê Quang Liêmi có trao đổi nhiều về tình hình tôn giáo trong nước, nhất là việc hai Giáo hội đang bị nhà cầm quyền thẳng tay triệt tiêu bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn, bất chấp Công Lý và Nhân Ðạo. Ðiển hình nhất là vụ âm mưu bôi nhọ ngài Hòa Thương Thích Không Tánh, và vụ công khai phá hủy An Hòa Tự là ngôi Chùa Thầy, di tích lịch sử cuối cùng của Phật Giáo Hòa Hảo.

Ðại lão Hòa thượng Thích Quảng Ðộ đã đồng ý đề nghị của cụ Liêm là sẽ nghiên cứu cho ra đời Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam càng sớm càng tốt để có đủ uy thế và uy tín đối kháng với nhà cầm quyền, chận đứng làn sóng bạo tàn tiêu diệt Tôn Giáo, và trước mắt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Phật Giáo Hòa Hảo như cùng trên một con thuyền đang vượt phong ba bão táp vô thần để bước lên bờ Giác Ngạn. Nhân danh Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo, cụ Lê Quang Liêm gửi thông bạch này cho toàn thể cán bộ các cấp và toàn thể tín hữu Phật Giáo Hòa Hảo Thuần túy hiểu biết tin này, hầu tùy nghi tạo sự gắn bó với toàn thể Tăng Ni Phật Tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trên con đường phục vụ Ðạo pháp, bảo vệ Ðạo pháp và phát huy Ðạo pháp. Tưởng cũng nên biết cụ Lê Quang Liêm còn là Chủ tịch Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam, cố vấn khối 8406 và Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo tại Việt Nam, cụ Lê Quang Liêm sẽ vạch ra đường hướng hoạt động của Hội Ðồng Liên Tôn Việt Nam, mà trước mắt là thành lập Ban Bảo Vệ An Hoà Tự nhằm ngăn chặn Cộng sản phá hoại An Hòa Tự và đòi lại nhà của Giáo hội tại quận 1 Saigon.(SBTN) {nl}{nl}