BỆNH THÀNH TÍCH VẪN ÐEO BÁM NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

@ 11 July 2010 01:07 AM
Tin Hà Nội - Dự luận báo chí trong nước đã đề cập đến kỳ thi tốt nghiệp học sinh trung học phổ thông niên khóa năm nay với một kết quả tốt nghiệp rất cao đến gần 93%. Cả triệu học sinh trung học phổ thông niên khóa 2009-2010 đã trải qua một kỳ thi tốt nghiệp tương đối nhẹ nhàng với một thành tích cao bất ngờ gây ngạc nhiên bất ngờ cho nhiều người. Ðược hỏi lý do vì sao kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông vừa rồi đạt kết qủa cao, một nhà giáo kỳ cựu cho rằng chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam hiện nay rất hàn lâm, rất nặng nề.

Vì vậy không có chuẩn mực nào để đo lường, nhưng phải nói là học trò tại Việt Nam chỉ có những kiến thức vô bổ mà không thực tiễn. Ai cũng nhận thấy, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần này tuy đạt kết quả vượt bực, nhưng chất lượng của việc dạy và học vẫn chưa thay đổi. Dư luận chung cho đây là một biểu hiện của căn bệnh thành tích trong giáo dục vốn có từ xưa, là do những người chủ trương muốn cho tỉ lệ tốt nghiệp cao lên để lấy điểm trước kỳ Ðại hội đảng sẽ được tổ chức vào năm tới mà thôi.(SBTN) {nl}{nl}