KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ÐANG TRÀN LAN KHÔNG KIẾM SOÁT NỔ

@ 15 July 2010 03:34 AM
Tin Hà Nội - Tình trạng khai thác khóang sản vượt quá khả năng kiểm tra đang là mối lo ngại cho các lãnh đạo bộ Tài nguyên-Môi trường. Thống kê đuợc báo chí trong nước loan đi hôm nay cho thấy hiện có hơn 20.000 doanh nghiệp có giấy phép khai thác khoáng sản. Theo báo cáo của đơn vị quản lý thuộc Bộ Tài nguyên-Môi trường cho biết, hơn 17 doanh nhiệp có giấp phép khai thác khoáng sản đã bị thu hồi từ đầu năm đến nay do vi phạm nghiêm trọng những quy định của nhà nước trong lĩnh vực này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường biện minh là do cơ chế quản lý chồng chéo và sự tham gia của nhiều bộ cho cùng một vấn đề nên việc giải quyết sai phạm rất hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên ai cũng biết tình trạng tham nhũng tràn lan chính là nguyên nhân gây ra vấn đề, khi các quan chức thi nhau cấp giấy phép cho các gia đình của cán bộ cao cấp, để họ bán lại cho những công ty khai thác khoáng sản lấy những số tiền lớn bỏ túi, còn việc vi phạm hay không thì bất chấp và cũng không cần biết hậu quả tai hại của việc này sẽ ra sao cho những thế hệ tương lai.(SBTN)

{nl}{nl}