SAN JOSE BIỂU TÌNH CHỐNG VĂN HÓA VẬN VÀ NGHỊ QUYẾT 36

@ 20 July 2010 06:11 AM
{nl}
Tin San Jose - Người Việt khắp nơi đã chú ý đến cuộc biểu tình chống văn hóa vận và nghị quyết 36 tại thành phố San Jose miền Bắc California, qua chương trình văn nghệ có mặt đảng viên đảng Cộng sản là Ðàm Vĩnh Hưng cùng nhiều đại diện của tòa tổng lãnh sự Cộng sản Việt Nam tại San Francisco.

Người ta thấy trong hàng ghế khán giả, một phụ nữ bước lên tặng hoa cho Ðàm Vĩnh Hưng và bất ngờ...
(xem video)