VỤ BÊ BỐI VINASHIN ÐƯỢC BAO CHE: LẠI TIẾP TỤC TRÌ HOÃN KIỂM TOÁN

@ 1 August 2010 09:34 AM
Tin Hà Nội - Việc kiểm toán tập đoàn đóng tàu đầy tai tiếng mới bị cưa làm ba, lại được thông báo hoãn kiểm toán nữa sau nhiều lần trì hoãn. Kiểm toán nhà nước cho biết mấy năm liền đã định thanh tra tập đoàn này, song chưa thể tiến hành vì khủng hoảng tài chính thế giới và sợ chồng chéo với hoạt động kiểm tra của cơ quan khác. Tập đoàn Vinashin hiện đang trong quá trình tái cơ cấu, chuyển giao một số dự án cho hai doanh nghiệp nhà nước khác là PetroVietnam và Vinalines. Phó tổng kiểm toán nhà nước đã đưa ra kết luận nói trên, và trước đó Tổng Thanh Tra nhà nước cũng thông báo sẽ thanh tra Vinashin trong 75 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra được loan tải. Ðiều này làm cho người ta đặt rất nhiều dấu hỏi về tính minh bạch của chế độ Hà Nội, đối với sự làm ăn thua lỗ ngập đầu của tập đoàn đóng tàu Vinashin đã phải cưa làm 3 để các công ty khác gánh bớt nợ và trả nợ giùm vì Vinashin đã không còn khả năng trả nợ. Vinashin chỉ giữ lại một phần, một phần bán cái cho Tập Ðoàn Dầu Khí Quốc Doanh Petro Vietnam và một phần bán cái cho Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam.

Tin cho hay tổng tài sản kể cả trị giá đất rất lớn mà đại gia Vinashin đã thâu tóm từ Bắc chí Nam) hiện có khoảng 90,000 tỉ đồng, trong khi nợ nần ngang dọc lên đến hơn 80,000 tỉ đồng, trong khi đó vốn sở hữu của công ty này chỉ có 9000 tỉ đồng. Một số tàu biển, đóng lấy hay mua từ ngoại quốc, khi mua trị giá nhiều trăm triệu đô la, nay bị bỏ không cho rỉ sét nắng gió và hư hại nhanh chóng. Một tờ báo khi loan tin tái cơ cấu Vinashin đã cho rằng vì thua lỗ, nợ nần chồng chất nên phải chuyển giao bớt tài sản, công nợ để các tập đoàn, tổng công ty nhà nước ứng cứu, là một thủ thuật đánh bùn sang ao để che đậy những khoản thua lỗ lớn.(SBTN) {nl}{nl}