DÂN BIỂU MỸ TRÌNH HẠ VIỆN NGHỊ QUYẾT LÊN ÁN ÐÀN ÁP TẠI CỒN DẦU

@ 3 August 2010 10:43 AM
{nl}
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Dân biểu Christopher Smith thuộc Ðảng Cộng Hòa tiểu bang New Jersey, vào hôm thứ sáu vừa qua đã chính thức đệ nạp trước Hạ Viện Hoa Kỳ bản nghị quyết HR 1572, lên án mạnh mẽ tình trạng người dân Cồn Dầu Ðà Nẵng bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích lập tức những người dân Cồn Dầu đang bị giam giữ. Nghị Quyết lên án và bày tỏ sự xót xa về tình trạng bạo lực, đe dọa, phạt vạ, và sách nhiễu hứng chịu bởi người dân ở Cồn Dầu, Ðà Nẵng, vì đã tìm cách để bảo vệ đất đai, nghĩa địa mang tính lịch sử cùng những tài sản khác của xứ đạo, và để nhận được sự phân xử công bằng đối với cuộc tranh chấp tài sản cùng những lý do khác.

Bản nghị quyết đề nghị Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm một đặc phái viên nhân quyền điều tra tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng đang diễn ra ở Việt Nam kể cả vụ Cồn Dầu. Bản nghị quyết đề nghị Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm viếng những người dân dân Cồn Dầu đang còn bị giam giữ, kể cả gia đình ông Nguyễn Năm là người bị bạo hành dẫn tới tử vong. Tòa đại sứ sẽ tìm hiểu sự thật và báo cáo cho Quốc Hội. Nghị quyết cũng đề nghị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xem xét vấn đề tranh chấp tài sản đất đai ở Việt Nam liên quan tới các cộng đồng tôn giáo, trong đó có vụ Cồn Dầu, ghi nhận các sự kiện và báo cáo cho Quốc Hội Hoa Kỳ.

Bản nghị quyết đề nghị Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế thăm viếng giáo xứ Cồn Dầu và báo cáo cho Quốc Hội về việc giáo dân Cồn Dầu bị đàn áp bằng bạo lực. Ông Smith đã đệ nạp bản nghị quyết nhân danh cá nhân ông cùng hai dân biểu Cao Quang Ánh và Frank Wolf.(SBTN)