DI TÍCH HOÀNG THÀNH THĂNG LONG CHÍNH THỨC ÐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN THẾ GIỚI

@ 5 August 2010 06:04 PM
Tin Hà Nội - Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam vừa được Ủy ban di sản thế giới trong kỳ họp thứ 34 tại Brazil hôm chủ nhật vừa qua, và được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ðây cũng là di sản thế giới thứ 900. Trước khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Việt Nam đã có 5 di sản thế giới trong tổng số 890 đã được công nhận tính đến trước kỳ họp này. Trong số này, có 3 di sản văn hóa gồm Quần thể di tích cố đô Huế công nhận năm 1993, Phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn công nhận năm 1999, và 2 di sản thiên nhiên là Vịnh Hạ Long công nhận năm 1994, được công nhận mở rộng vào năm 2000 và Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, công nhận năm 2003.

Theo Viện trưởng Viện Khảo Cổ Học Việt Nam, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long ngày nay được giới nghiên cứu xác định gồm khu di tích Thành Cổ Hà Nội và khu vực 18 Hoàng Diệu. Ðó là khu vực trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê, Mạc, thời Lê Trung Hưng và thành Hà Nội thời Nguyễn thế kỷ 19. Ðây cũng là khu vực trung tâm của thành Ðại La và một trung tâm lớn thời Ðinh Lê thế kỷ thứ 10. Khu vực 18 Hoàng Diệu được giới khảo cổ học khai quật trên 19,000 thước vuông. Trong khu vực khai quật, người ta tìm thấy tầng văn hóa dày từ 3 thước rưỡi đến trên 4 thước. Trong các tầng văn hóa, giới khảo cổ tìm thấy dấu tích nền móng các kiến trúc của nhiều triều đại chồng xếp lên nhau, đan xen lẫn nhau và cắt phá lẫn nhau cùng hàng triệu di vật khảo cổ học. Ðược công nhận là di sản thế giới sẽ mang theo nhiều du khách đến thăm, Hà Nội từng nhiều lần muốn xin ủy ban cấp cho toàn thể thành phố Hà Nội được làm di sản thế giới để thu hút du khách nhưng thất bại, nay chỉ được công nhận khu Hoàng thành Thăng Long mà thôi.(SBTN)