1 GIÁO SƯ MỸ NÊU VẤN ÐỀ NHIỀU DU SINH TỪ VIỆT NAM MUỐN Ở LẠI MỸ

@ 5 August 2010 06:08 PM
Tin Hà Nội - Giám đốc Trung tâm Việt Nam tại Texas đã trả lời một cuộc phỏng vấn và thú nhận nhiều du học sinh từ Việt Nam không chắc đã muốn về lại nước sau khi học. Tiến sĩ sử học Stephen Maxner là Chủ tịch Hội đồng quản trị Qũy Giáo dục Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Việt Nam tại đại học Texas Tech trong bài nói chuyện về nâng cao giáo dục bậc đaị học cho Việt Nam, cho biết điều đáng quan tâm nhất của ông trong mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt Mỹ là các viên trẻ và tài năng, các nhà nghiên cứu từ Việt Nam đến với các trường đại học Mỹ và sau đó quyết định ở lại Mỹ. Ông nói những gì Việt Nam cần nhất là cho học sinh thu nhận kiến thức và sau đó trở về để đóng góp vào sự phát triển của đất nước, nhưng không ai có thể chắc chắn về các giải pháp cho vấn đề này.

Hệ thống Mỹ nhập cư được thiết lập để cho phép nhiều sinh viên ở lại Hoa Kỳ nếu một công ty Mỹ thuê họ làm việc. Bất cứ trường đại học nào ở Mỹ mà cố gắng hạn chế việc lựa chọn nhập cư cho sinh viên Việt Nam, đòi hỏi rằng họ trở về Việt Nam sau khi tốt nghiệp, chỉ đơn giản là sẽ mất nhiều sinh viên Việt Nam khi họ có khả năng sẽ đi đến trường đại học khác tại Hoa Kỳ, ở những nơi không có các yêu cầu bắt buộc quay lại. Ðây là vấn đề khó khăn và ông không nghĩ rằng có một giải pháp dễ dàng. Hiện những thống kê cho thấy hơn 80% du học sinh tại Mỹ sau khi học xong đều ở lại hoặc trốn ở lại, số người trở về Việt Nam rất ít chỉ trừ những thành phần con ông cháu cha trở về và biết chắc rằng sẽ được trọng dụng mà thôi.(SBTN) {nl}{nl}