Phiên tòa ngày 4 tháng 8, 2010: Lý Tống Bác Bỏ Mọi Cáo Trạng

@ 5 August 2010 06:17 PM
{nl}Kết quả phiên tòa ngày 4 tháng Tám - 2010, về vụ Lý Tống xịt hơi cay vào mặt ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng...