MỸ GIÚP VIỆT NAM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUAN HỆ LAO ÐỘNG

@ 7 August 2010 04:49 AM
Tin Hà Nội - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội của Cộng sản Việt Nam ngày hôm qua đã cho khai trương dự án Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, do Chính phủ Mỹ tài trợ thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam. Với tổng số vốn hơn 2 triệu đô-la không hoàn lại. Dự án là một trong những sáng kiến hợp tác kỹ thuật quốc tế về tăng cường năng lực thực thi pháp luật và xây dựng quan hệ lao động. Dự án sẽ thực hiện trong 2 năm, tập trung hỗ trợ Bộ Lao động của Hà Nội để xây dựng chiến lược quốc gia về thúc đẩy quan hệ lao động, nâng cao năng lực thể chế và cán bộ thanh tra lao động và tăng cường hệ thống thông tin.

Dự án cũng hỗ trợ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tăng cường năng lực tổ chức công đoàn các cấp, và các tổ chức người sử dụng lao động nhằm thúc đẩy các sáng kiến về quan hệ lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật. Thứ trưởng Bộ Lao động Cộng sản Việt Nam và Ðại sứ Mỹ Michael Michalak đã chứng kiến ký kết bản ghi nhớ giữa hai bên. Việt Nam và Mỹ cam kết sẽ không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ quốc tế ràng buộc hoặc nghĩa vụ pháp lý nào khác, cũng như không tạo ra sự thay đổi hoặc bãi bỏ bất kỳ luật pháp, quy định hoặc các yêu cầu quản lý điều hành nào đang có hiệu lực, hoặc đang được áp dụng đối với hai nước.(SBTN)


{nl}{nl}