NHẬT MUỐN XUẤT CẢNG CÔNG NGHỆ CARBON THẤP CHO 9 NƯỚC TRONG ÐÓ CÓ VIỆT NAM

@ 10 August 2010 03:02 AM
Tin Tokyo - AFP hôm nay cho biết N hật Bản có ý định xuất cảng công nghệ và máy carbon thấp sang 9 nước, đa số thuộc châu Á, để đổi lấy quyền phát khí thải. Hiện tại Nhật đã ký kết các thỏa thuận sơ bộ với Việt Nam, Nam Dương, Phi Luật Tân và Ấn Ðộ trong lĩnh vực này và có kế hoạch khởi động các đàm phán với Thái Lan, Lào, Miến Ðiện, Trung Cộng và Peru.

Hiện nay lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính của Nhật hàng năm là 1.3 tỉ tấn. 15 dự án công nghệ carbon thấp một khi được thực hiện sẽ cho phép cắt giảm từ 5 đến 10 triệu tấn khí thải. Việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật này được thực hiện theo cơ chế tương trợ song phương, được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Conpenhagen. Theo nhật báo doanh nghiệp Nikkei, đây là lần đầu tiên Nhật sử dụng cơ chế chống biến đổi khí hậu. Theo kế hoạch này, hãng Marubeni Corp. và Tokyo Electric Power sẽ xây dựng một trạm năng lượng bằng than theo công nghệ mới nhất tại Việt Nam để nhận được quyền phát thải tương đương 500 ngàn tấn. Xin nhắc lại là, Nhật Bản là nền kinh tế lớn nhất châu Á, đã cam kết sẽ giảm lượng khí phát thải từ đây đến năm 2020, đến 25% so với mức phát thải năm 1990, với điều kiện các nước chịu trách nhiệm phát thải chính khác cũng có những nỗ lực tương tự.(SBTN) {nl}{nl}