HỘI NGHỊ VỀ HỆ THỐNG ÐƯỜNG SẮT TIỂU VÙNG SÔNG MEKONG

@ 21 August 2010 08:17 AM
Tin Hà Nội - Các giới chức thuộc 5 quốc gia Ðông Nam Á và Trung Cộng đang có mặt để tham dự một hội nghị tại Hà Nội ngày hôm nay, nhằm ủng hộ một dự án thiết lập đường sắt nối liền các quốc gia này. Bộ trưởng các nước Cam Bốt, Trung cộng, Lào, Miến Ðiện, Thái Lan và Việt Nam đã mở một hội nghị kéo dài 2 ngày dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á. Ðứng đầu nghị trình của hội nghị là một cuộc nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á về hệ thống đường sắt tại Ðông Nam Á nhằm mục đích giúp các nước này có một hệ thống hợp nhất để dễ dàng vận chuyển người và hàng hóa nối liền các khu vực trong vùng.

Hiện nay chỉ có Việt Nam và Trung Cộng là có chung một hệ thống đường sắt, còn Lào không có hệ thống nào cả. Kế hoạch của Ngân hàng Phát triển châu Á xem xét việc thiết lập 4 đường trong vùng này nhưng nói con đường có cơ thành tựu nhất chạy từ Bangkok đến Nam Vang, qua Saigon, Hà Nội và đến hai thành phố Nam Ninh và Côn Minh của Trung Cộng.(SBTN) {nl}{nl}