LAO ÐỘNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM KHÔNG ÐƯỢC BẢO VỆ

@ 23 August 2010 08:16 AM
{nl}Tin Vũng Tàu - Lên tiếng tại cuộc hội thảo ở Vũng Tàu về việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan xuất khẩu lao động, Phát ngôn viên của Vụ Luật Pháp và Ðiều ước Quốc tế lưu ý rằng công nhân Việt Nam đi theo diện xuất khẩu lao động ngày càng gặp nhiều rủi ro ở nước ngoài. Họ bị đối xử không công bằng, bị lạm dụng, bị bóc lột, cưỡng bức lao động và làm việc trong điều kiện tồi tệ với mức lương rất thấp. Tài liệu lao động do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đưa ra cho thấy rõ hơn về tình trạng người lao động Việt Nam ở nhiều nơi bị đối xử phân biệt, bị hành hung, nhục mạ, xâm hại tình dục, bị nhốt tại nơi làm việc.

Bản báo cáo của Ủy ban đặc trách các vấn đề xã hội thuộc Quốc Hội Cộng sản Việt Nam cũng mô tả nhiều khó khăn mà người lao động Việt Nam thường xuyên gặp phải ở nước ngoài, kể cả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đáng ngại, nhất là họ không được bảo vệ đầy đủ khi lâm nạn. Thế nhưng cho đến nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không làm gì để bảo vệ người dân của mình. Những chuyên gia đã đề nghị Hà Nội cần có biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ người lao động, đặc biệt là ngăn chận tình trạng lạm dụng của các công ty môi giới, trung gian. Một chuyên gia khác thì đề cập tới việc Việt Nam phải tăng cường hợp tác với các nước liên hệ để hình thành cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ người lao động Việt Nam làm ở nước ngoài.

Cho đến nay những đề nghị này vẫn bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam làm ngơ chỉ biết lấy tiền bỏ túi, còn số phận những người lao động như thế nào thì vẫn bỏ mặc họ.(SBTN)