LÃNH TỤ NHÀ NƯỚC THÚ NHẬN NHIỀU VIỆC DÙ THỦ TƯỚNG RA LỆNH CŨNG KHÔNG AI GIẢI QUYẾT

@ 23 August 2010 02:00 PM
{nl}Tin Hà Nội - Nhân bàn về dự án Luật khiếu nại, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tỏ ra phiền lòng vì tình trạng đơn thư lòng vòng chuyển từ huyện lên tỉnh rồi ra Trung ương, từ Trung ương lại ủy thác để tỉnh, huyện xem xét, vòng vo không bao giờ dứt. Nhân vật này nói hiện đơn thư gửi về các cơ quan Quốc Hội chất thành kho. Những bất mãn về tình trạng khiếu kiện đông người, vòng luẩn quẩn bế tắc của việc không ai chịu trách nhiệm cuối cùng được thảo luận tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc Hội vào sáng nay. Trưởng Ban Dân nguyện nói các tỉnh báo cáo rất hay, nào đơn thư được chuyển, giải quyết kịp thời, bảo vệ được quyền lợi của dân, nhưng thực tế khiếu nại ngày càng tăng, ngày càng phức tạp. Ðơn từ thì chuyển lòng vòng, né tránh, các cơ quan đùn đẩy lẫn nhau.

Trung ương thì kêu khiếu nại vượt cấp, kêu địa phương né tránh. Ðịa phương cũng phàn nàn Trung ương quan liêu, do một phần các vụ việc không có hồ sơ nên Trung ương nhận đơn thư chỉ đóng dấu xác nhận và lại chuyển về địa phương. Một thí dụ cụ thể được đưa ra là có lần Bộ Tài nguyên Môi trường đưa các đoàn giám sát về rồi mời cả tỉnh, cả huyện đến nghe dân nói. Bao nhiêu vụ việc cũ, dân lại lục lọi lại chỉ để đưa ra phản đối, cuối cùng họ cũng chẳng làm được gì thêm mà chỉ càng khiến tình hình thêm rắc rối.

Một đại biểu Quốc Hội nói mọi việc chỉ có thể được giải quyết khi tòa án đã có một vị thế độc lập nhất định, và điều này phải chờ đợi tiến trình cải cách tư pháp sắp tới. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh cũng thú nhận ngay cả khi nhận lệnh của Thủ tướng, vậy mà vẫn không ai giải quyết. Thống kê của Thanh tra nhà nước cho hay, trong các vụ việc tồn đọng, có 184 đơn khiếu nại tuy đã có chỉ đạo của Thủ tướng nhưng vẫn không được giải quyết khiến người khiếu nại và tố cáo vẫn không đồng tình, tiếp tục khiếu kiện.(SBTN)