HÀ NỘI THÀNH LẬP ỦY BAN SỬA ÐỔI HIẾN PHÁP

@ 29 August 2010 07:44 AM
Tin Hà Nội - Ủy ban thường vụ quốc hội Cộng sản Việt Nam trong phiên họp chiều ngày hôm qua cho biết Quốc hội có thể họp thêm một kỳ cuối năm để bàn về hiến pháp sửa đổi. Theo ủy ban thường vụ quốc hội, nếu trung ương đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất và 2/3 đại biểu đồng tình thì sẽ lập ủy ban sửa đổi một số điều của hiến pháp năm 1992 và lấy ý kiến của dân chúng. Phó chủ tịch quốc hội nói các đại biểu có thể phải họp riêng một kỳ bổ sung vào cuối năm để bàn chuyện sửa hiến pháp. Theo nguồn tin này, những điều được sửa liên quan đến nhiều luật về mô hình tổ chức bộ máy nhà nước. Một số các đại biểu thì lại ủng hộ việc phải sửa hiến pháp ngay trong một kỳ họp, thậm chí có thể kéo dài kỳ họp nếu cần.

Tuy nhiên cũng có ý kiến phản đối cách làm nhanh gọn này vì cho rằng vi phạm nguyên tắc. Một đại biểu đề nghị cứ lập ban sửa đổi và xem xét vào kỳ họp tháng 3 năm sau. Liên quan đến văn kiện đại hội đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra vào năm sau, chủ tịch quốc hội cho biết trung ương đảng quyết định ngày 15 tháng 9 sẽ công bố toàn bộ các văn kiện để lấy ý kiến dân chúng, sớm hơn 1 tháng so với dự trù. Ai cũng biết việc trưng cầu dân ý chỉ là một phương cách để tuyên truyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam, còn tất cả đã do Ðảng và nhà nước định đoạt từ trước, ngay cả Quốc Hội cũng chỉ là bù nhìn phải thông qua mà thôi.(SBTN)

{nl}{nl}