DÂN BIỂU CAO QUANG ÁNH TUYÊN BỐ ÐANG CÓ NHIỀU NỖ LỰC VẬN ÐỘNG CHO CÁC GIÁO DÂN CỒN DẦU

@ 29 August 2010 07:45 AM
Tin Bangkok - Khoảng 40 giáo dân Cồn Dầu đang lánh nạn tại Bangkok Thái Lan. Cuộc sống của những người này tại đây trong vài tháng qua gặp rất nhiều khó khăn và họ chỉ có một mong muốn được định cư ở một nước thứ ba để có thể được tự do thực hành tín ngưỡng và con cái họ được đi học trở lại. Dân biểu Cao Quang Ánh trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo chí, nói ông đã tiếp xúc với lãnh sự mới của Hoa Kỳ tại Saigon về những người đã thoát qua Thái Lan, dựa trên luật của Liên hiệp quốc thì những ai có đủ tiêu chuẩn để xin vô nước Mỹ qua các chương trình tị nạn thì căn cứ trên vấn đề luật pháp thì chắc chắn là sở di trú của Mỹ cũng như bộ ngoại giao Mỹ sẽ giới thiệu những người đó vô định cư ở nước Mỹ.

Cá nhân ông cũng đã lên tiếng cùng với Bộ Ngoại giao và sở di trú để cho họ gửi người tới Thái lan nói chuyện trực tiếp cùng với những nạn nhân này. Và ông hy vọng bộ ngoại giao qua sự giúp đỡ của các Dân biểu trong quốc hội sẽ giữ được những người nạn nhân này ở Thái Lan tới lúc có thể nghiên cứu tất cả hồ sơ này để giúp cho họ định cư ở nước Mỹ hay những nước khác. Ông xác nhận là các Dân biểu đã vận động để đòi hỏi Bộ Ngoại giao cũng như sở Di trú và Liên hiệp quốc bảo vệ những nạn nhân của vụ Cồn Dầu để giúp cho những người này có cuộc sống mới ở nước Mỹ hoặc một nước nào khác.(SBTN)

{nl}{nl}