GIÁO SƯ VIỆT NHẬN ÐƯỢC $2 TRIỆU TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU

@ 31 August 2010 04:49 AM
Tin Lawrence - Cùng bốn giáo sư của ba đại học khác, giáo sư Nguyễn Văn Trung từ 17 năm nay giảng dạy tại khoa kỹ thuật hóa học và dầu hỏa, ở Ðại Học Kansas, trong tuần qua đã nhận được ngân khoản 2 triệu Mỹ kim, do Hội Khoa Học Quốc Gia tức National Science Foundation tài trợ cho công trình nghiên cứu cải tiến kỹ thuật lưu trữ năng lượng từ những nguồn điện có thể tái sinh được. Dự án tài trợ kéo dài bốn năm. Nhóm chuyên gia của giáo sư Trung sẽ tập trung vào việc chế tạo một loại bình ắc-qui lớn hơn và tốt hơn, để trữ điện mặt trời và điện gió.

Loại bình điện mới này được sử dụng khi không có sẵn hoặc không cần đến nguồn cung cấp. Trọng tâm của việc nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật ôflow batteryọ, dùng hai chất hydrogen và bromine để gia tăng dung tích trữ điện, nhưng không cần phải tăng kích thước của bình điện.(SBTN)

{nl}{nl}