LÃNH ÐẠO VIỆT-TRUNG CAM KẾT TĂNG CƯỜNG GIAO LƯU GIỮA GIỚI TRẺ 2 NƯỚC

@ 31 August 2010 05:45 AM
Tin Hà Nội - Cũng liên quan đến Trung cộng, hôm nay Tân Hoa xã loan tin lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng sản Trung Cộng và đảng Cộng sản Việt Nam cam kết tăng cường giao lưu và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là giới trẻ. Trong thời gian qua Trung cộng đã tìm mọi cách để ép buộc Việt Nam phải tổ chức những chương trình gọi là giao lưu giữa giới trẻ hai quốc gia, với mục đích tuyên truyền cho những người trẻ tại Việt Nam để giảm bớt việc chống lại âm mưu bá quyền của Trung cộng trong việc chiếm Hoàng Sa Trường Sa.

Bản tin cho biết trong thư chúc mừng gửi đến Ðại hội Thanh niên Việt Nam và Trung Cộng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Cộng, ông Hồ Cẩm Ðào, khẳng định đảng và nhà nước Trung Cộng coi trọng sự liên hệ và hợp tác giữa thanh niên hai nước. Ðương sự cũng nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước láng giềng và kêu gọi giới trẻ hai nước học tập lẫn nhau để đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như mối bang giao Việt-Trung. Lá thư chúc mừng gửi đến Ðại hội giới trẻ của người đồng nhiệm phía Việt Nam là ông Nông Ðức Mạnh cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Ðại hội Thanh niên Việt-Trung diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 8 tại Quảng Tây, Trung Cộng, quy tụ sự tham gia của trên 32 ngàn người trẻ Việt Nam và Trung Cộng.(SBTN)

{nl}{nl}