UNICEF KÊU GỌI GIẢM BẤT BÌNH ÐẲNG ÐỐI VỚI TRẺ EM Ở VIỆT NAM

@ 1 September 2010 05:18 AM
Tin New York - Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNICEF mới đánh giá rằng các trẻ em vẫn vấp phải tình trạng bất bình đẳng gia tăng ở Việt Nam, cho dù nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từng khoe rằng đã thành công trong các chương trình xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên các kết quả chính của báo cáo nghiên cứu do UNICEF thực hiện có tựa đề Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam năm 2010, ghi nhận những tiến bộ cho trẻ em chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, với mức giảm tỉ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi và tỉ lệ nghèo đói chưa từng có.

Báo cáo này cho rằng vẫn còn nhiều mục tiêu đề ra cho trẻ em chưa được thực hiện, đặc biệt là ở các lĩnh vực vệ sinh, vệ sinh môi trường, nghèo ở trẻ em, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, chất lượng và quản lý giáo dục. Báo cáo cho biết một số đông trẻ em và người chưa thành niên ở Việt Nam vẫn phải sống trong điều kiện nghèo khổ và bị tách ra khỏi xã hội, và các dân tộc thiểu số vẫn thuộc số những người nghèo nhất, được hưởng lợi ít nhất từ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Bà Lotta Sylwander là đại diện của UNICEF tại Việt Nam, nhận xét rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và các chính sách kinh tế và xã hội của đất nước đã dẫn đến những cải thiện, nhưng thông điệp quan trọng nhất của báo cáo là cần phải giảm sự bất bình đẳng về các dịch vụ đối với trẻ em, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS, và trẻ em gái vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi do không bình đẳng trong việc được hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản nhất, từ đó ảnh hưởng nghiệm trọng đến khả năng của các em được phát triển thành các thành viên khỏe mạnh và có khả năng đóng góp cho xã hội Việt Nam.

Một đại diện khác của Liên Hiệp Quốc là ông John Hendra, Ðiều phối viên Thường trú của tổ chức này tại Việt Nam, nói cộng đồng thế giới đặc biệt tin tưởng vào tầm quan trọng của trẻ em đối với sự phát triển của Việt Nam, đầu tư vào trẻ em không chỉ có nghĩa là thực hiện quyền của trẻ em mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Tổ chức UNICEF có mặt tại trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới nhằm giúp trẻ em tồn tại và phát triển từ khi còn nhỏ cho đến khi trở thành vị thành niên.(SBTN)

{nl}{nl}