MỘT LOẠT CÁC TRANG WEB NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI BỊ TẤN CÔNG

@ 8 September 2010 07:14 AM
Tin tổng hợp - Một loạt các trang web người Việt tại hải ngoại đã bị tin tặc tấn công và gây tê liệt không thể hoạt động được đúng vào ngày Quốc Khánh của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, cho thấy đây là một hành động có sắp đặt của bọn tin tặc như muốn làm quà cho chủ của chúng. SB-TN vừa nhận được một thông báo đến độc giả và thân hữu của trang web Ðối Thoại đã bị kẻ gian tấn công để tăng cường tội ác của chúng. Ðối Thoại đã thay đổi địa chỉ và nay có địa chỉ mới là Ðối thoại online dot net.

Bên cạnh đó, trang nhà Tiếng nói Tự Do Dân Chủ tại Úc Ðại Lợi cũng loan báo bị tin tặc phá hoại. Ban điều hành trang web này cho biết hiện tại tin tặc chưa thể lấy cắp mật mã và các dữ liệu quan trọng của website, mà chỉ có thể sử dụng chiêu tặc mạt nhất là dos-attack, chiếm hết dung lượng sử dụng Bandwidth trong tháng của website. Trang Phiếm đàm Online của miền Nam California cũng đã bị tin tặc đánh cho tê liệt suốt một tuần qua, cho đến nay vẫn chưa thể phục hồi lại được.(SBTN)