MỘT LUẬT GIA BỊ CẤM KHÔNG CHO SANG MỸ THAM DỰ HỘI THẢO VỀ BIỂN ÐÔNG

@ 16 September 2010 11:57 PM
{nl}Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ngăn cản không cho một luật gia từ trong nước sang Hoa Kỳ để tham dự một buổi hội thảo về biển đông, trong lúc tình hình tại khu vực Biển Ðông trong thời gian vừa qua có những diễn biến kể cả một số hoạt động của cả hải quân Hoa Kỳ và Trung Quốc tại đó. Thạc sĩ luật Hoàng Việt, một trong những nhà chuyên nghiên cứu về Biển Ðông của Việt Nam và từng bị ngăn cản không cho đi tham dự hội thảo diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ mặc dù ông đã có sẵn chuyên đề báo cáo tại hội thảo, đưa ra một số ý kiến liên quan về việc này khi cho rằng sau lời tuyên bố vào cuối tháng 7 của ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton làm cho bàn cờ trong tranh chấp về Biển Ðông, đặc biệt cuộc chiến về ngoại giao có những chuyển biến, nhiều khác biệt lớn.

Nay mối quan hệ giữa Trung cộng và Cộng sản Việt Nam rất nặng nề, một số bài báo mạt sát Việt Nam và cho rằng Việt Nam theo đuôi Mỹ, Việt Nam sẽ thất bại sẽ hối tiếc về điều đó. Gần đây nhất có tuyên bố của Thứ trưởng quốc phòng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Chí Vịnh tìm cách xoa dịu quan thày Trung cộng. Ông nhấn mạnh rằng Trung cộng đã đe dọa Việt Nam nhiều nhưng Thạc sĩ Hoàng Việt nói với sự can dự của Hoa Kỳ, hình như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bớt khiếp nhược so với quan thày Bắc Kinh.(SBTN)