NÔNG ÐỨC MẠNH KÊU GỌI TĂNG SỨC MẠNH TIỀM LỰC, THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG

@ 21 September 2010 09:40 AM
{nl}Tin Hà Nội - Trong khi đó tại Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản đã cho tổ chức đại hội đảng bộ Quân đội tại Hà Nội. Ðiều làm nhiều người chú ý là dù đang là một nước trong thời bình, nhưng Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam là Nông Ðức Mạnh cũng là Bí thư Ðảng ủy quân sự Trung ương, trong bài diễn văn khai mạc đã nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận. Tham dự đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười và Lê Khả Phiêu, Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và Lê Ðức Anh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hồ Ðức Việt, đại diện các ban ngành trung ương và Hà Nội.

Trong bài diễn văn, họ Nông sau khi ca ngợi quân đội Cộng sản đã đặt ra nhiệm vụ trong những năm tới khi cho rằng nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là quân đội phải tuân phục Ðảng và nhà nước, hai là tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận, ba là tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Trong phần báo cáo chính trị do Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ðảng Ủy quân sự Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng trình bày cũng nhắc đến những thủ đoạn gọi là diễn biến hòa bình, gây bạo loạn lật đổ chế độ. Tuy nhiên các lãnh tụ Hà Nội đã không nói rõ những người muốn lật đổ chế độ là ai.(SBTN)