HƠN 157,000 ÐƠN THƯ KHIẾU NẠI VẪN CHƯA ÐƯỢC GIẢI QUYẾT, 70% ÐƠN KHIẾU NẠI TỐ CÁO TẬP TRUNG VÀO ÐẤT ÐAI

@ 30 September 2010 05:43 AM
Tin Hà Nội - Ðể giải quyết việc đơn thư khiếu nại và những vụ tố cáo tăng chóng mặt, báo cáo của Thanh tra nhà nước cho thấy so với 2009, năm nay các cơ quan nhà nước tiếp nhận hơn 157,000 đơn thư khiếu nại và tố cáo tăng gần 30%. Nội dung khiếu nại đa số về lĩnh vực đất đai chiếm đến 70%. Nội dung tố cáo tập trung vào lĩnh vực hành chính chiếm 94% và liên quan tới cán bộ gian lận, tham nhũng trong quản lý đất đai, tài chính. Thảo luận trong phiên họp Thường vụ Quốc hội sáng hôm qua, Chánh Thanh Tra nhà nước còn phải thú nhận là chừng nào không sửa Luật đất đai thì không thể thay đổi thực trạng đơn thư khiếu nại năm sau tăng gần 30% so với năm trước. Ông Ðàn đề nghị xem xét sửa luật này và cách định giá đất hiện nay.

Tuy nhiên Trưởng ban Dân nguyện lại cho rằng việc sửa luật không thể thay đổi thực trạng và cho rằng nếu sửa theo hướng tăng mức đền bù, người bị thu hồi sau được lợi hơn những người trước thì những vụ khiếu nại, tố cáo về đất đai sẽ tiếp tục gia tăng. Cuối cùng thì các ủy viên Thường vụ đi đến một kết luận rất lạnh lùng là việc này không có gì mới so với năm trước, và mọi việc đâu lại ở yên đấy.(SBTN)

{nl}{nl}