KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 13 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ÐẢNG CỘNG SẢN, SỬA SOẠN CHO HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG ASEAN

@ 8 October 2010 06:50 AM
Tin Hà Nội - Hôm nay đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc hội nghị ban chấp hành Trung ương lần thứ 13, mà theo báo chí trong nước cho biết hội nghị sẽ thảo luận và định hướng về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội triển cho 5 năm tới 2011 đến năm 2015. Hội nghị cũng sẽ cho ý kiến về chủ trương không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận, huyện và phường. Ðể chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 11 dự trù diễn ra vào đầu năm tới, Ban chấp hành Trung ương sẽ thảo luận bước đầu về phương án nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 11. Từ nay đến Ðại hội 11, ít nhất sẽ còn một kỳ hội nghị Trung ương nữa.

Trong một bản tin khác, 10 Bộ trưởng Quốc Phòng các nước ASEAN sẽ cùng ngồi vào bàn thảo luận các vấn đề cùng quan tâm với người đồng nhiệm của 8 nước đối tác gồm Hoa Kỳ, Trung Cộng, Nga, Ấn Ðộ, Nhật Bản, Nam Hàn, Úc Ðại Lợi và Tân Tây Lan. Ðây là lần đầu tiên ASEAN gặp gỡ thảo luận với 8 quốc gia đối thoại ở cấp bộ trưởng quốc phòng.

Ngoài ra, hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh vấn đề biển Ðông và an ninh biển đang là đề tài chú ý. Việt Nam đã thành công khi nhận được sự đồng ý tham gia của các Bộ trưởng quốc phòng của tất cả các nước liên quan, trong đó có Trung Cộng. Tin cho hay tháng trước, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đã sang Hoa Kỳ mà theo báo chí trong nước đưa tin, là để tham vấn về hội nghị này. Sau chuyến đi, ông Vịnh được báo chí trong nước trích lời nói rằng Hoa Kỳ ỏủng hộ ở mức cao đối với hội nghị mở rộng này.

Thế nhưng cũng chính nhân vật được coi là thân Trung cộng này đã tuyên bố vấn đề Biển Ðông là vấn đề nóng được sự quan tâm của các giới, các nước, đặc biệt là các nước có liên quan lợi ích ở khu vực này, và diễn đàn ADMM mở rộng giải quyết rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề an ninh biển, trong an ninh biển có vấn đề Biển Ðông, trong vấn đề Biển Ðông lại có vấn đề cụ thể như tự do thương mại, tự do hàng hải, chủ quyền.

Trong khi đó theo báo chí Trung Cộng, Bộ Quốc phòng nước này mới lên tiếng bác bỏ đồn đoán về việc hội nghị lần này sẽ thảo luận vấn đề biển Ðông. Bộ này nhấn mạnh đây không phải là vấn đề giữa Trung Cộng và ASEAN, hay có thể được đưa ra thảo luận trong khuôn khổ ASEAN cộng 8.(SBTN)

{nl}{nl}