ÐẢNG CỘNG SẢN MỞ RỘNG DÂN CHỦ NỘI BỘ, NHƯNG VẪN ÐỘC QUYỀN LÃNH ÐẠO

@ 12 October 2010 09:13 PM
Tin Ðà Nẵng - Trong tuần qua Ðà Nẵng lần đầu tiên đã bầu trực tiếp Bí thư thành ủy là Nguyễn Bá Thanh tái đắc cử Bí thư nhiệm kỳ 2010 đến năm 2015. Theo các nhà phân tích, việc thử nghiệm bầu trực tiếp bí thư ở một số địa phương có thể dẫn đến một tiến trình dân chủ trực tiếp hơn trong đảng, và có thể đẩy nhanh giai đoạn chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo. Tuy nhiên tiến trình cải tổ ở Việt Nam vẫn rất thận trọng và chậm hơn so với Trung Cộng. Tin cho biết Nguyễn Bá Thanh là ứng cử viên duy nhất do toàn bộ Ban chấp hành đề nghị, ba ứng cử viên khác đã tự động rút lui trước đó.

Nhìn qua hình ảnh của Ðại hội Ðảng bộ Ðà Nẵng thì thấy là các đại biểu bỏ phiếu bằng cách giơ tay, chứ không phải là bầu phiếu kín. Thành ra việc ông Nguyễn Bá Thanh đạt tỷ lệ phiếu 99.66% chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì có mấy dám công khai bỏ phiếu chống nhân vật này.

Cho tới nay các lãnh đạo Ðảng vẫn được chọn theo hai giai đoạn. Ðầu tiên Ðại hội Ðảng được triệu tập 5 năm một lần, bầu ra một ban chấp hành, rồi sau đó, ban chấp hành này mới bầu ra bí thư. Phó Ban Tổ chức Trung ương cho biết là Bộ Chính trị đã giao cho Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị phương án bầu trực tiếp Tổng bí thư Ðảng trong kỳ Ðại hội Ðảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm tới. Việc thay đổi thể thức bầu bí thư là một bước thử nghiệm mở rộng dân chủ trong nội bộ Ðảng, chuẩn bị cho Ðại hội. Nhưng các nhà phân tích tỏ vẻ thận trọng, cho rằng những thay đổi đó không có nghĩa là Ðảng Cộng sản sẽ từ bỏ độc quyền lãnh đạo, như được ghi rõ trong Hiến pháp hiện hành. Những người chỉ trích chế độ thì xem đấy chỉ là một cách để tô vẽ cho hình ảnh của Ðảng.(SBTN)

{nl}{nl}