VIỆT NAM CẦN NGĂN CHẶN TÀU ÐÁNH CÁ TRUNG CỘNG XÂM PHẠM VÙNG BIỂN

@ 12 October 2010 09:27 PM

Tin Quảng Ngãi - Nhà nước cần có biện pháp ngăn chặn việc tàu đánh cá Trung Cộng xâm phạm vùng biển Việt Nam khai thác hải sản trái phép. Ðây là đề nghị của Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi đề nghị lên Hội Nghề cá Việt Nam để kiến nghị các ban ngành có liên quan. Thời gian gần đây, người dân cho biết các tàu đánh cá Trung Cộng thường xuyên xâm phạm vùng biển Việt Nam, có khi chỉ cách đảo Lý Sơn khoảng vài chục hải lý về phía Ðông Bắc.

Chủ tịch Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết tàu thuyền Trung Cộng đến đánh bắt trộm vừa là thuyền to, lại thường kéo đến rất đông, nên các ngư dân Việt Nam thường tránh né, và không thể khai thác được hải sản.(SBTN)