KIẾN NGHỊ YÊU CẦU DỪNG KHAI THÁC BAUXITE Ở TÂY NGUYÊN NGÀY CÀNG ÐƯỢC HƯỞNG ỨNG

@ 16 October 2010 08:03 AM
{nl}
Tin Hà Nội - Sau thảm họa bùn đỏ tại Hungary, một nhóm trí thức Việt Nam vừa thảo ra một một Kiến nghị mới yêu cầu ngừng ngay các dự án khai thác bauxite đang tiến hành trên vùng Tây Nguyên. Công bố ngày mồng 9 tháng 10 trên mạng internet, từ 12 chữ ký ban đầu nhưng tính đến hôm nay đã có trên 700 người ký tên vào lời kêu gọi này. Trước cảnh thảm họa vỡ hồ bùn đỏ ở nhà máy Ajka Timfoldgyar tại Hungary, một nhóm trí thức Việt Nam đứng đầu là nhiều thành viên cũ của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS và những thành viên của Nhóm Bauxite Việt Nam, đã thảo ra một một Kiến nghị mới yêu cầu ngừng ngay các dự án khai thác bauxite đang tiến hành ở Tân Rai và Nhân Cơ trên vùng Tây nguyên để tránh cho Việt Nam một hậu họa mà các tác giả cho rằng chắn chắc sẽ xảy tơiù.

 Những người chủ trương như các ông Hoàng Tụy, Nguyễn Huệ Chi, Lê Ðăng Doanh, Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, bản kiến nghi đã mau chóng được rất nhiều người trong nước và ngoài nước ký vào. Tính đến hôm qua đã có 673 người ký tên vào lời kêu gọi này. Nhà văn Nguyên Ngọc đã tỏ ý tin tưởng rằng với sự thức tỉnh của công luận Việt Nam, đặc biệt sau những gì xẩy ra tại Hungary, đề án khai thác bauxite ở Tây Nguyên có thể bị ngăn chặn.(SBTN)