PHÓNG SỰ CỘNG ÐỒNG: PHIÊN TÒA XỬ LÝ TỐNG TẠI SAN JOSE VỀ VỤ XỊT HƠI CAY VÀO MẶT ÐÀM VĨNH HƯNG

@ 17 October 2010 07:30 AM
{nl}Tin San Jose - Hôm nay phiên tòa xử chiến sĩ Lý Tống trong vụ xịt hơi cay vào mặt Ðàm Vĩnh Hưng đã tiếp diễn tại San Jose. Thông tín viên SB-TN vùng vịnh là Mỹ Lợi có mặt và gởi về bản tường trình đặc biệt sau đây (video from vietvungvinh).