95% HỒ AO HÀ NỘI BỊ Ô NHIỄM

@ 21 October 2010 06:24 PM
{nl}
Tin Hà Nội - Trung tâm nghiên cứu và cộng đồng môi trường vừa công bố kết quả nghiên cứu về môi trường của 120 hồ, ao, đầm, thủy vực lớn nhỏ của 6 quận trung tâm Hà Nội, qua một chương trình được bảo trợ bởi một ngân khoản của chính phủ Ðan Mạch. Theo đó kết quả cho thấy chỉ có 6 hồ đạt yêu cầu ở tất cả các chỉ tiêu nghiên cứu, chiếm tỷ lệ 5%, phần lớn các ao hồ bị ô nhiễm chất hữu cơ, nồng độ oxy hòa tan dưới mức tiêu chuẩn cho phép. Hơn 80% hàng lang bờ bị ô nhiễm, và đang đứng trước nguy cơ bị lấn chiếm để xây nhà, bãi đậu xe, trở thanh bãi phế liệu, rác thải sinh hoạt.

Theo nghiên cứu này cho biết nguyên nhân gây ô nhiễm chính là do nước thải sinh hoạt và một phần nước thải từ gia đình hoặc cộng đồng tùy tiện thải xuống hồ. Ngoài ra hiện tượng đổ phế thải xây dựng, đổ đất, lấn chiếm ao hồ cũng làm giảm đáng kể diện tích ao hồ, nhiều hồ đang dần biến mất. Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Cộng sản Việt Nam xác nhận ngoài các cộng đồng dân cư sống xung quanh khu vực hồ, các cộng đồng doanh nghiệp cũng đã đổ chất thải xuống hồ, đưa tới việc hồ ở Hà Nội đang bị ô nhiễm nặng nề không có thuốc chữa.(SBTN)