BỘ CÔNG THƯƠNG SẴN SÀNG ÐỐI THOẠI VỀ BAUXITE TÂY NGUYÊN NHƯNG VẪN TIẾN HÀNH GẤP RÚT DỰ ÁN

@ 27 October 2010 02:44 AM
Tin Hà Nội - Ðến chiều nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết bộ này sẵn sàng lắng nghe và đối thoại về mọi vấn đề liên quan dự án bauxite Tây Nguyên, nhưng không đề nghị dừng, mà lại còn đang ra lệnh đẩy nhanh tiến trình dự án. Họ Lê chối quanh là những đơn kiến nghị trong thời gian vừa qua chỉ được gửi cho lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, nhà nước mà không gửi tới Bộ Công Thương và TKV là đơn vị trực tiếp liên quan đến dự án. Tuy nhiên họ Lê thú nhận dự án này giống như các dự án đầu tư thông thường khác bởi phải báo cáo Bộ Chính trị và nhà nước rất nhiều lần, và dự án có hiệu quả và phù hợp với sự phát triển của ngành nên mới được phê duyệt.

Nhân vật này nói bộ này không có kiến nghị dừng lại, mà ngược lại đã được lệnh để đẩy nhanh tiến trình xây cất nhà máy Tân Rai. Nhân vật này cũng hứa hẹn là sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng mọi phương cách để bảo đảm an toàn, bằng cách thuê các chuyên gia cố vấn độc lập về phương án thiết kế hồ bùn đỏ, đồng thời điều tra, xem xét lại các vấn đề về động đất ở Tây Nguyên. Họ Lê cũng trấn an dư luận khi cho rằng đang cử phái đoàn sang Hungary để tìm hiểu nguyên nhân về tai nạn vỡ hồ bùn đỏ tại đây, cũng như sẽ sang Brazil và một số nước có địa hình tương tự như Tây Nguyên để học hỏi phương pháp giải quyết bùn đỏ.(SBTN)

{nl}{nl}