LUẬT SƯ CÙ HUY HÀ VŨ TIẾP TỤC KIỆN THỦ TƯỚNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN TẤN DŨNG

@ 27 October 2010 07:02 AM
Tin Hà Nội - Cũng trong ngày hôm nay, văn phòng luật của Luật sư Cù Huy Hà Vũ cho biết một lần nữa đệ đơn kiện Thủ tướng Cộng sản Việt Nam vì một nghị định cấm người dân nộp đơn khiếu nại tập thể. Bản tin của hãng thông tấn Ðức trích lời luật sư Cù Huy Hà Vũ, người trước đây đã từng đệ đơn kiện Nguyễn Tấn Dũng về các vấn đề môi trường, khẳng định rằng nghị định số 136 ngày 14 tháng 11 năm 2006 do Nguyễn Tấn Dũng ban hành, quy định cấm khiếu nại tập thể là việc làm và hành vi hành chính hoàn toàn trái Hiến pháp và pháp luật.

Luật sư Cù Huy Hà Vũ cho biết đã nộp đơn kiện vào cuối tuần qua. Trong đơn kiện, ông đã viện dẫn điều 69 của Hiến pháp Việt Nam, trong đó quy định công dân có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Ông nói điều này có nghĩa nhiều công dân có quyền tập hợp nhau lại để có tiếng nói chung về một hoặc nhiều vấn đề, đồng nghĩa nhiều công dân có quyền cùng ký tên vào một văn bản dù đó là kiến nghị, đơn khiếu nại hay đơn tố cáo để yêu cầu một hay nhiều cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết một hay nhiều vấn đề vì quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Vào năm 2009, luật sư Cù Huy Hà Vũ từng kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã thông qua dự án khai thác bauxite do Trung Cộng quản lý ở Tây Nguyên. Ông nói các dự án này vi phạm luật pháp về bảo vệ môi trường, an ninh quốc gia và di sản văn hóa. Tuy nhiên vụ kiện đã không được các tòa án ở Việt Nam thụ lý.(SBTN)

{nl}{nl}