KHÁNG THƯ CỦA KHỐI 8406: TỐ CÁO VÀ PHẢN ÐỐI TRÒ TRƯNG CẦU DÂN Ý ÐẦY GIAN MANH VÀ CƯỠNG BỨC CỦA ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

@ 17 March 2013 12:25 AM
Tin tổng hợp - Khối 8406 vừa cho phổ biến một kháng thư gửi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, cho rằng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do nhà cầm quyền và quốc hội Cộng sản Việt Nam đưa ra từ đầu năm nay để lấy ý kiến của nhân dân đã bị nhân dân mạnh mẽ phê phán vì Dự thảo này chứa rất nhiều điều mâu thuẫn cũng như triệt tiêu các quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân và cơ chế tam quyền phân lập, nhằm duy trì sự cai trị độc tài tàn bạo của đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những ngày qua nhiều văn bản, kiến nghị và lời tuyên bố được phổ biến kêu gọi bãi bỏ điều 4 Hiến pháp đang được đông đảo người dân Việt Nam trong lẫn ngoài nước đồng tình và nhiệt liệt hưởng ứng.

Kháng thư cho biết thay vì lắng nghe ý kiến và khát vọng của người dân, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam một mặt răn đe hăm dọa những ai góp ý trái ngược với đường lối của đảng, một mặt cho tay chân tuyên truyền dối trá ngụy biện trên các phương tiện truyền thông của đảng, và bày trò ép buộc nhân dân ký đồng ý với bản Dự thảo của họ. Trong những ngày qua tại Sài Gòn cán bộ đã cưỡng bức người dân ký tên đồng ý với Dự thảo của đảng Cộng sản, ép buộc họ phải ký còn nếu không sẽ bị đe dọa hoặc gây khó khăn. Khối 8406 cho rằng việc lấy ý kiến như vậy là một hình thức ép buộc cực kỳ phản dân chủ.

Ðảng Cộng sản Việt Nam đang dùng tiền thuế của nhân dân một cách phi pháp, đã dùng ngân sách nhà nước để chi trả các chiến dịch vận động nhân dân ủng hộ đảng, bằng một kiểu gian manh và cưỡng bức như vậy. Khối 8406 kêu gọi toàn thể Ðồng bào Việt Nam trong và ngoài nước cũng như các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền quốc tế phải lên án trò trưng cầu dân ý lừa đảo, độc đoán và quái đản này của đảng CSVN và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}