NGUỒN NƯỚC Ở ÐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ÐANG BỊ SUY THOÁI

@ 22 March 2013 05:28 AM
Tin Cần Thơ - Ngày hôm nay tại Cần Thơ, Bộ tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo về tình trạng nguồn nước ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực này được coi là vùng có nguồn nước lớn nhất nước. Nhờ nguồn nước dồi dào, khối lượng phù sa lớn và điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi, trong nhiều thập niên qua, đây là vựa lúa lớn nhất của cả nước, đóng vai trò then chốt cho việc trồng và xuất cảng gạo. Tuy nhiên các thống kê đều cho thấy những năm gần đây, có dấu hiệu là tài nguyên nước ở đồng bằng sông Cửu Long đang bị suy thoái cả về số lượng và phẩm chất.

Lũ thấp kết hợp với tình trạng không khí nóng làm nguồn nước hiếm hoi, nhiều vùng ven biển bị khô hạn trầm trọng, nước mặn từ biển Ðông xâm nhập sâu vào đất liền khiến nhiều nơi khó khăn trong cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chưa có một kế hoạch gì để cải thiện tình hình ngoài biện pháp xin tiền viện trợ từ các định chế tài chánh quốc tế. Tuy nhiên, số tài chánh viện trợ phần lớn đã bị rút ruột và bốc hơi, vào túi quan tham CS ở Hà Nội.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}