KHỐI 8406 TUYÊN BỐ NHÂN KỶ NIỆM LẦN THỨ 7 NGÀY THÀNH LẬP

@ 10 April 2013 07:33 AM
Tin tổng hợp - Hôm nay ngày 8 tháng 4, cũng là ngày Khối 8406 đã được thành lập cùng với bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam năm 2006 được công bố rộng rãi như một đường lối đấu tranh, và sau đó 4 tháng, là bản Tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam gồm 4 giai đoạn và 8 bước như một chương trình hoạt động. Bảy năm qua là chặng đường xây dựng và phát triển không ngừng của Khối 8406, với biết bao hy sinh gian khổ bởi sự đàn áp khốc liệt của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, bất chấp mọi khó khăn thử thách, tất cả thành viên của Khối 8406 vẫn luôn luôn kiên trì đấu tranh, chấp nhận xả thân và vững vàng tiến lên phía trước.

Trong một lá thư ngỏ kỷ niệm lần thứ 7 ngày thành lập, Khối 8406 đã khẳng định: Việt Nam hôm nay vẫn là một quốc gia không có dân chủ thực sự. Cái gọi là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rêu rao thực chất chỉ là một thứ dân chủ giả hiệu, do nhóm cầm quyền chóp bu trong Ðảng cộng sản dựng nên, rồi áp đặt thô bạo lên toàn thể dân tộc suốt bao năm qua. Chính vì thế, Việt Nam hôm nay đầy rẫy áp bức và bất công, đói nghèo và tụt hậu, với công nợ chồng chất, xã hội bất an, chính trị bạo ngược, văn hóa đạo đức suy đồi, và một nguy cơ mất nước mới đang đến rất gần.

Vì vậy, để giải quyết tốt nhất những vấn đề đối nội và đối ngoại trên của đất nước, Khối 8406 nhận định rằng: Dân tộc Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất đúng đắn là đấu tranh cho đến cùng, để buộc Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dù muốn hay không, phải chấp nhận để Dân tộc được hưởng một nền dân chủ thực sự. Trước mắt trong giai đoạn phong trào dân chủ đang nõ lực đạt cho được nhiều mục tiêu đấu tranh khác như quyền tư hữu đất đai, tự do ngôn luận và báo chí, tự do hội họp và lập hội, tự do bầu cử và ứng cử, tự do đi lại và cư trú, tự do tôn giáo và tư tưởng. Tuy nhiên, mục tiêu tối hậu mà phong trào dân chủ cần phải đạt là: Triệt để thay thế chế độ chính trị độc đảng hiện nay bằng chế độ chính trị đa nguyên, đa đảng và pháp trị.

Nhân dịp này, Khối 8406 cũng xin chân thành cảm ơn đồng bào Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, cùng cộng đồng thế giới tiến bộ đã nhiệt tình ủng hộ Khối 8406 nói riêng và phong trào dân chủ Việt Nam nói chung trong bao năm qua. Xin biểu dương tinh thần đấu tranh kiên cường dũng cảm với những những sáng kiến thông minh đa dạng, những nõ lực bền gan vững chí, cách công khai hoặc âm thầm, của biết bao thành viên Khối 8406 vì một nước Việt Nam tự do dân chủ trong suốt 7 năm qua. Xin ca ngợi tấm lòng hy sinh can đảm, ý chí kiên cường bất khuất của biết bao thành viên tù nhân lương tâm đã trải qua vô vàn thử thách đau khổ trong lao ngục do những hành động sách nhiễu, đàn áp, trả thù hèn hạ và hiểm độc của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. 51 thành viên với 139 năm tù đã trả và 88 năm tù còn phải trả là bằng chứng hùng hồn cho tinh thần xả thân vì đại nghĩa của họ. Lá thơ ký tên ban điều hành khối 8406 đã được phổ biến rộng rãi khắp nơi.(SBTN)

{nl}{nl}{nl}